Svenska Föreningen i Nurmijärvi r.f.

VERKSAMHETSPLAN 2018

Svenska Föreningen i Nurmijärvi r.f. är en opolitisk förening som arrangerar olika aktiviteter för den svensk- och tvåspråkiga befolkningen i Nurmijärvi kommun för att stöda familjer i deras barnfostran samt för att befrämja den svensk- och tvåspråkiga befolkningens kulturella liv i Nurmijärvi.


INFORMATION

Föreningens Internet sidor på adressen www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi uppdateras regelbundet med aktuell information om föreningens verksamhet. På hemsidan finns även verksamhetsplanen, verksamhetsberättelsen och styrelsens kontakt uppgifter.

Vår öppna Facebook grupp används för att marknadsföra våra evenemang, och för att nå även icke-medlemmar. Sidan skapar också synlighet för föreningen och den är lätt att dela till större folkmängder.

Föreningen skickar ett infobrev till medlemmarna 3 – 5 gånger under årets lopp med aktuell information om kommande evenemang.Föreningen annonserar i lokaltidningen Nurmijärven Uutiset, dock mer sällan eftersom priserna är höga. Vi utnyttjar deras elektroniska evenemangs-sida istället. Svenska dagen ska annonser

EVENEMANG

Teaterbesök för vuxna

Grillkväll för hela familjen 16.5 + Bokbytarkväll

Allsång på Tabor 13.6 kl. 19 med Thomas Lundin

Disco för Vendlaskolans elever

Svenska Dagen fest / Bio på svenska

Pysselkväll i december

Julkyrka tillsammans med församlingen och Daghemmet Äppelgården

Vackraste julsånger tillsammans med Nurmijärvi församling

Övrig verksamhet enligt medlemmarnas önskemål

 

Nurmijärvi 20.3.2018

Styrelsen