Svenska föreningen i Nurmijärvi r.f.

VERKSAMHETSPLAN 2019

Svenska Föreningen i Nurmijärvi r.f. är en opolitisk förening som arrangerar olika aktiviteter för den svensk- och tvåspråkiga befolkningen i Nurmijärvi kommun för att stöda familjer i deras barnfostran samt för att befrämja den svensk- och tvåspråkiga befolkningens kulturella liv i Nurmijärvi.


INFORMATION

Föreningens Internet sidor på adressen www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi uppdateras regelbundet med aktuell information om föreningens verksamhet. På hemsidan finns även verksamhetsplanen, verksamhetsberättelsen och styrelsens kontakt uppgifter.

Vår öppna Facebook grupp används för att marknadsföra våra evenemang, och för att nå även icke-medlemmar. Sidan skapar också synlighet för föreningen och den är lätt att dela till större folkmängder.

Föreningen skickar ett infobrev till medlemmarna 3 – 5 gånger under årets lopp med aktuell information om kommande evenemang.

Föreningen annonserar i lokaltidningen Nurmijärven Uutiset, dock mer sällan eftersom priserna är höga. Vi utnyttjar deras elektroniska evenemangs-sida istället. Svenska dagen ska annonseras i tidningen för större synlighet och eftersom film-föreställningen är öppen för alla.

Nurmijärvi kommun har också en evenemangssida där vi försöker nå synlighet via våra evenemang. 

 

PLANERING

Styrelsen ordnade en planeringsdag i samband med styrelsemötet i januari.

 

EVENEMANG

Påskpyssel

Grillkväll för hela familjen + Bokbytarkväll

Allsång på Tabor med Thomas Lundin

Disco för Vendlaskolans elever

Teaterbesök för vuxna

Svenska Dagen fest / Bio på svenska

Pysselkväll i december

Julkyrka tillsammans med församlingen, Daghemmet Äppelgården och Vendlaskolan

Vackraste julsånger tillsammans med Nurmijärvi församling

Övrig verksamhet enligt medlemmarnas önskemål

 

Nurmijärvi 21.3.2019

Styrelsen