Tag gärna kontakt med oss om du har frågor, kommentarer eller vill bli medlem.
 

STYRELSEN 2021

Ordförande
Nina Wagner-Nyman

ninawagnernyman@gmail.com

Viceordförande
Ira Polvinen

 

Sekreterare,  marknadsföring, 
webbansvarig

Micaela Hagström-Koivusara

Kassör
Pia Ohralahti

Medlemmar

Sari-Pilvikki Kähkönen

Kati Krug

Siv Jansson

   

 

Skriv siffran 5 med bokstäver: