Tag gärna kontakt med oss om du har frågor, kommentarer eller vill bli medlem.
 

STYRELSEN 2020

Ordförande
Siv Jansson
Piennarlenkki
01840 KLÖVSKOG
tel: 050 361 6647
sivjansson66@gmail.com

Viceordförande
Ira Polvinen

 

Sekreterare,  marknadsföring, 
webbansvarig

Micaela Hagström-Koivusara

Kassör
Pia Ohralahti

Medlemmar

Sari-Pilvikki Kähkönen

Kati Krug

 

   

 

Skriv siffran 6 med bokstäver: