Svenska Föreningen i Nurmijärvi r.f.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
11.1.2021 – 31.12.2021

Styrelsen

Nina Wagner-Nyman ordförande
Ira Polvinen vice ordförande
Pia Ohralahti kassör
Micaela Hagström-Koivusara sekreterare, webb
Siv Jansson medlem
Sari-Pilvikki Kähkönen medlem
Kati Krug medlem

Styrelsen sammankallades fyra (4) gånger under årets lopp.

Medlemmar
Vi har 35 adresser/familjer i vårt register.

Evenemang

Är i regel gratis för medlemmar och även för sporadiska icke-medlemmar som deltar. I verksamhetsberättelsen nämns endast om en avgift uppburits. Coronaläget har inverkat ganska mycket på de olika evenemangen. Vi följde noga rådande restriktioner och en del av evenemangen blev avbokade eller flyttade. På de vackraste julsångerna och teatern krävdes även coronapass. De varierande situationerna inverkade mycket på deltagandet i de olika evenemangen.

Årsmöte 17.3.
Ordnades online via Zoom pga coronan. Till ordförande valdes Nina Wagner-Nyman. De övriga i styrelsen är Pia Ohralahti (kassör), Micaela Hagström-Koivusara (sekreterare och webb), Ira Polvinen (vice ordförande), Siv Jansson (medlem), Sari-Pilvikki Kähkönen (medlem) och Kati Krug (medlem). Till revisor valdes Rainer Ahonen och till revisorssuppleant Jouko Ilola.

Medlemsavgiften fastställdes till 30€/familj/år.

Grillkväll 26.5. -> 23.8.
Den redan traditionella grillkvällen ordnades igen vid stranden av Sääksi. Det blev en fin kväll, vi paddlade i kajak och njöt av trevligt sällskap, god mat och dryck, bastu och simning. Ca 15 personer deltog. Grillkvällen var planerad den 26.5 men flyttades till 23.8 p.g.a. coronaläget.

Allsång på Tabor 16.6. ->  5.9. med Tomas Lundin 
Försommarens evenemang måste flyttas till hösten p.g.a. coronaläget. Allsången ordnades söndagen den 5.9. på Tabor. Evenemanget var inte lika välbesökt som tidigare, men tyvärr beror det på coronasituationen. 81 personer deltog på allsången och stämningen var i topp. Föreningen fick 1000€  i understöd av Nurmijärvi kommun för evenemanget.

 

Svenska dagens bio lör 6.11.
Vi såg filmen Den svavelgula himlen traditionellt på Kino Juha i Nurmijärvi kyrkby. Detta evenemang är öppet för alla och ca 60 personer deltog. Nurmijärvi kommun har understött detta evenemang med 500 €.

Maskerad disco för Vendlaskolans elever 13.11.

Halloweendisco besöktes av ca 15 Vendlaskolans glada och fartfyllda elever.

De vackraste julsångerna 29.11.
Vi samlades igen för att njuta av de vackraste julsångerna. Coronasituationen var allvarlig och vi var tvungna att kräva coronapass på tillställningen. Det var bara 11 personer närvarande, men stämningen var fin ändå. Efter julsångerna serverades glögg och jultårtor på församlingshemmet.

Julpyssel 10.12.
Ca 15 ivriga deltagare pysslade bland annat ljus, fotsalt, kryddolja, kort och tändsticksaskar i Vendlaskolan.

En julsaga av Charles Dickens 11.12.
Vanda Teaterförening uppträdde med sin version av Charles Dickens klassiska julsaga. Det serverades kaffe, te och glögg med underbara bakverk och ordnades även lotteri med fina priser. 13 personer deltog.

Information

Föreningens Internet sidor på adressen www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi innehåller uppdaterad information om föreningen. Facebook sidan uppdateras också med aktuell information.

4 medlemsbrev postades till medlemmarna med aktuell information om kommande evenemang.

Vi annonserade om våra evenemang på ”tapahtumat” sidan på tidningen Nurmijärven Uutisets webbsida. Vidare gjorde vi reklam för evenemang i Nurmijärven tapahtumat Facebook gruppen och på kommunens evenemangskalender.

Donationer

I år delade vi ut stipendier på 100 e till elever i de finska gymnasierna i Nurmijärvi för goda framsteg eller visat intresse för det svenska språket. 

Ekonomi

Föreningens ekonomiska situation var stabil vid årets slut. Bokslutet visade ett underskott på 325,72 e för verksamhetsåret 2021. Understöd för verksamheten av Svenska Litteratursällskapet (3000€). Understöd för kulturevenemang (Svenska dagens bio) och Allsång på Tabor fick föreningen av Nurmijärvi kommun (1500€).

Revisor var Rainer Ahonen och revisorssuppleant Jouko Ilola.

Nurmijärvi 17.2.2022

Styrelsen

 

 

Svenska föreningen i Nurmijärvi