Svenska Föreningen i Nurmijärvi r.f.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
11.1.2022 – 31.12.2022

Styrelsen

Nina Wagner-Nyman ordförande
Ira Polvinen vice ordförande
Pia Ohralahti kassör
Micaela Hagström-Koivusara sekreterare, webb
Siv Jansson medlem
Sari-Pilvikki Kähkönen medlem
Kati Krug medlem

Styrelsen sammankallades fyra (5) gånger under årets lopp.

Medlemmar

Vi har 35 adresser/familjer i vårt register.

Är i regel gratis för medlemmar och även för sporadiska icke-medlemmar som deltar. I verksamhetsberättelsen nämns endast om avgift uppburits. 

Kafferep 

Ordnades på våren 17.1., 15.2., 16.3., 21.4., 17.5. på Café Kirjava i Klövskog. 

Årsmöte 16.3.

Ordnades på Café Kirjava. Till ordförande valdes Nina Wagner-Nyman. De övriga i styrelsen är Pia Ohralahti (kassör), Kati Krug (sekreterare), Micaela Hagström-Koivusara (webb), Ira Polvinen (vice ordförande), Siv Jansson (medlem), Sari-Pilvikki Kähkönen (medlem). Till revisor valdes Rainer Ahonen och till revisorssuppleant Jouko Ilola.

Medlemsavgiften fastställdes till 30€/familj/år.

Grillkväll 11.5.

Den redan traditionella grillkvällen ordnades igen vid stranden av Sääksi. Det blev en fin kväll, vi njöt av trevligt sällskap, god mat och dryck, bastu och simning. Ca 15 personer deltog. 

Humorlandskampen 13.5.

14 personer fick ta reda på, vilket land är roligare, Finland eller Sverige på den traditionella Humorlandskampen på Svenska Teatern.

Allsång på Tabor 15.6. med Tomas Lundin 

Allsången ordnades den 15.6. på Tabor. 117 personer deltog på allsången och stämningen var i topp. 

Sommarutflykt till Visby 17.-19.6.

15 personer deltog i sommarutflykten med Viking Line till Visby. Sjögången var måttlig, vädret soligt och sällskapet strålande. 

Svenska veckan 28.10.-6.11.

Svenska veckan i Nurmijärvi 2022 ordnades i samarbete med Vendlaskolan, Daghemmet Äppelgården, kommunen och församlingen. 

(28.10. Unga teaterns föreställning den 35. Maj för Vendlaskolans elever.)
29.10. Öppna dörrar på Vendlaskolan
31.10. författarbesök i huvudbiblioteket
Bröderna Kjell och Mårten Westö besökte det nyrenoverade huvudbiblioteket i Kyrkobyn och berättade om sin gemensamma bok ’Åren’. 22 personer deltog.
1.11. Öppna dörrar på Daghemmet Äppelgården
2.11. Bakning på Vendlaskolan
3.11. Öppna dörrar på Vendla-eftis samt Lek och rörelse
4.11. Pizzakväll för Vendlaskolans forna elever 
5.11. Familjeandakt på svenska i Klaukkala kyrka.
6.11. Svenska dagens bio i Kino Juha
Svenska veckan avslutades med den traditionella Svenska Dagen bio i Kino Juha, som i år var ’Tisdagsklubben’.  Kafferep efter föreställningen. 

De vackraste julsångerna 7.12.

Vi samlades igen för att njuta av de vackraste julsångerna, i år i Klövskog kyrka. Efter julsångerna serverades glögg och jultårtor.

Julpyssel 10.12.

Ca 15 ivriga deltagare pysslade bland annat örhängen, pannunderlag, kakaobomber, ljus, kort och tändsticksaskar i Vendlaskolan.

Samarbete med de andra svenskspråkiga aktörerna i Nurmijärvi

Vi samlade ihop en svensk arbetsgrupp för att stärka samarbetet mellan de olika svenskspråkiga aktörerna i kommunen. I arbetsgruppen fanns representanter från Svenska föreningen, Vendlaskolan, Vendla Hem och Skola samt Daghemmet Äppelgården. Vi satte ihop en broschyr med information om svenskspråkig service och kontaktuppgifter. Broschyren delas ut i Vendlaskolan och Daghemmet Äppelgården till nya familjer, den finns också till hands i kommunens olika serviceställen som Monikko, biblioteken och rådgivningarna.

Information

Föreningens internetsidor på adressen www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi  innehåller uppdaterad information om föreningen. Facebook sidan uppdateras också med aktuell information.

3 medlemsbrev postades till medlemmarna med aktuell information om kommande evenemang.

Vi annonserade om våra evenemang i Nurmijärven tapahtumat Facebook gruppen och på kommunens evenemangskalender.

Donationer

I år delade vi ut stipendier på 100€ till elever i de finska gymnasierna i Nurmijärvi för goda framsteg eller visat intresse för det svenska språket. Till Vendlaskolan utdelades sammanlagt 100€. 

Ekonomi

Föreningens ekonomiska situation var stabil vid årets slut. Bokslutet visade ett underskott på -185,03 för verksamhetsåret 2022. Understöd för verksamheten av Svenska Litteratursällskapet (3000€). Understöd för kulturevenemang (Svenska dagens bio och Allsång på Tabor) fick föreningen av Nurmijärvi kommun (1100€). 

Revisor var Rainer Ahonen och revisorssuppleant Jouko Ilola.

Nurmijärvi 1.3.2023

Styrelsen

 

 

 

Svenska föreningen i Nurmijärvi