Svenska föreningen i Nurmijärvi r.f.

VERKSAMHETSPLAN 2023

Svenska föreningen i Nurmijärvi r.f. är en opolitisk förening som arrangerar olika aktiviteter för att främja den svensk- och tvåspråkiga befolkningens kulturella liv i Nurmijärvi kommun. Vi värnar för den finlandssvenska kulturen, vårt språk och god standard på svenskspråkig service i kommunen. 

INFORMATION

Föreningens Internet sidor på adressen www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi uppdateras regelbundet med aktuell information om föreningens verksamhet. På hemsidan finns även verksamhetsplanen, verksamhetsberättelsen och styrelsens kontaktuppgifter.

Vår öppna Facebook grupp används för att marknadsföra våra evenemang, och för att nå även icke-medlemmar. Sidan skapar också synlighet för föreningen och den är lätt att dela till större folkmängder.

Föreningen skickar ett infobrev till medlemmarna 3 – 5 gånger under årets lopp med aktuell information om kommande evenemang.

Föreningen annonserar i lokaltidningen Nurmijärven Uutiset, dock mer sällan eftersom priserna är höga. Vi utnyttjar deras elektroniska evenemangs-sida istället. Svenska dagen ska annonseras i tidningen för större synlighet och eftersom film-föreställningen är öppen för alla.

Nurmijärvi kommun har också en evenemangssida där vi försöker nå synlighet via våra evenemang. 

 

EVENEMANG

Teaterbesök för vuxna (vår och höst)
vår: 24.3. Kris och katastrof i Mumindalen
Grillkväll för hela familjen + Bokbytarkväll (maj)
Allsång på Tabor med Thomas Lundin 14.6. (juni)
Sommarutflykt Lovisa 17.6.  
Disco för Vendlaskolans elever (höst)
Släktforskningskurs på hösten
Svenska Veckan, Svenska  Dagen fest / Bio på svenska (6.11.)
Jultorg
Pysselkväll i december
Vackraste julsånger tillsammans med Nurmijärvi församling
Övrig verksamhet enligt medlemmarnas önskemål

Nurmijärvi 2023

Styrelsen


 

 

Svenska föreningen i Nurmijärvi