Svenska Föreningen i Nurmijärvi r.f.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1.2016 – 31.12.2016

Styrelsen

Siv Jansson                         ordförande

Pia Rekula                            viceordförande

Pia Ohralahti                         kassör, webb-ansvarig

Sari-Pilvikki Kähkönen           medlem

Ira Polvinen                          medlem

Micaela Hagström-Koivusara sekreterare, webb

Styrelsen sammankallades tre (3) gånger under årets lopp.

 

Medlemmar

Vi har 35 adresser/familjer i vårt register.

Evenemang

Är i regel gratis för medlemmar och även sporadiska icke-medlemmar som deltar. I verksamhetsberättelsen nämns endast om en avgift uppburits.

15.2 Vinterjippo

Vi ordnade evenemanget tillsammans med Vendla Hem och Skola en fredag kväll kl. 18-20 i Tornbacken, Klövskog. På progammet hade vi en gemensam tävling, vi bjöd på biljetter till snow tubing/slalom backen och saft samt grillad korv. Ca 45 personer deltog.

18.3 Påskpyssel

Vi pysslade cakepops, "styrox" ägg med decoupage och ljus av bivax. Ordnades i Vendlaskolan kl. 18-20. Vi hade plats för  20 personer och det var fullbokat.

31.3 Årsmöte

Ordnades i möteslokalen vid Klövskogs bibliotek. Till ordförande omvaldes Siv Jansson. De övriga i styrelsen är Pia Rekula (viceordförande), Pia Ohralahti (kassör och webbansvarig), Micaela Hagström-Koivusara (sekreterare och webb), Ira Polvinen (medlem) och Sari-Pilvikki Kähkönen (medlem). Till revisor valdes Nina Wagner-Nyman och till revisorssuppleant Tuulikki Wagner.

Pia Rekula avgick från styrelsen senare under året pga flytt till Helsingfors. Vi tackar för hennes engagemang och insatser under dessa år.

Medlemsavgiften fastställdes till 30€/familj/år.

30.4 Teaterkväll för vuxna

Rid i natt med 123 Schtunk på Lilla teatern. 14 personer deltog och föreningen understödde biljetten till 50%, 14€/person.

26.5 Grillkväll

Den redan traditionella grillkvällen ordnades igen vid stranden av Sääksi. Det blev en fin kväll med trevligt sällskap, god mat och dryck, bastu och simning för den som vågar. Ca 25 personer deltog.

13.10 Äppelgården 10 år

Föreningen gratulerade Daghemmet Äppelgården på 10-års dagen i nya byggnaden. Samtidigt överräckte ordförande årets donation för anskaffning av svenskspråkigt material.

29.10 Vendladisco

På lördagen den 29.10 klo. 15-17 ordnade föreningen maskeraddisco för Vendlaskolans elever i Syrjälä skolas gymnastiksal. Det blev ett Halloween party med dans, lekar och lite smått och gott att äta. Givetvis hade vi det populära godislotteriet också. 43 barn deltog.

Svenska Dagen 6.11

Vi firade den 6.11 med den populära bio-kvällen på Kino Juha. Filmen som visades hette ”En man som heter Ove”. Styrelsen marknadsförde via alla tänkbara kanaler och ca 60 personer deltog. Glädjande nog även finskspråkiga och icke-medlemmar. Ordförande hälsade alla välkomna och berättade att även kommunen understött evenemanget.

2.12 De vackraste julsångerna

Tillställningen tillsammans med Nurmijärvi församling ordnades i Nurmijärvi kyrka. Vi sjöng svenska julsånger tillsammans och sånggruppen Ainoa, som består av sångare från kören Cantica. Kören uppträdde också för församlingen. Ca 20 personer deltog.

Tillställningen var öppen för alla och marknadsfördes både av församlingen och föreningen.

9.12 Julpyssel

Det blev fina tvålar, tändsticksaskar, reflexer, änglar och dekorerade senapsburkar. Vendlaskolan lånade utrymmen och 25 personer deltog.

12.12 Julkyrka

Föreningens traditionella tillställning med Daghemmet Äppelgården gick av stapeln i Klövskog kyrka kl. 18. Föreningen bjöd på glögg och jultårtor och daghemmet för programmet. Ca 60 personer deltog.

Information

Föreningens Internet sidor på adressen www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi innehåller uppdaterad information om föreningen.

3 medlemsbrev postades till medlemmarna med aktuell information om kommande evenemang.

Vi annonserade om våra evenemang på ”tapahtumat” sidan på tidningen Nurmijärven Uutisets webbsida. Vidare gjorde vi reklam för evenemang i Nurmijärven viidakkorumpu Facebook gruppen.

På hösten tog vi steget in i sociala medier och öppnade en egen sida, dvs en grupp på Facebook.

Donationer

Föreningen donerade 6 st. stipendier á 50 € till Vendlaskolan för elever som visat intresse för modersmålet. Daghemmet Äppelgården fick en donation på 200 € för anskaffning av svenskspråkigt material. Vi gav också 3 stipendier à 100 € till de finska gymnasierna i kommunen. Donationer totalt för 800 €.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska situation var stabil vid årets slut. Bokslutet visade ett överskott på +176,30 för verksamhetsåret 2016.Understöd för verksamheten av Svenska Litteratursällskapet (2000€) och understöd för stipendier (800€) av Svenska Folkskolans vänner. Understöd för kulturevenemang (Svenska dagens bio) fick föreningen av Nurmijärvi kommun (300€).

Revisor var Nina Wagner-Nyman och revisorssuppleant Tuulikki Wagner.

 

Nurmijärvi 15.2.2017

Styrelsen