Svenska Föreningen i Nurmijärvi r.f.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1.2018 – 31.12.2018

Styrelsen

Siv Jansson                        ordförande

Ira Polvinen                        viceordförande

Pia Ohralahti                      kassör

Micaela Hagström-Koivusara                   sekreterare, marknadsföring och webb

Sari-Pilvikki Kähkönen       medlem

Styrelsen sammankallades tre (3) gånger under årets lopp.

 

Medlemmar

Vi har 35 adresser/familjer i vårt register.

Evenemang

Är i regel gratis för medlemmar och även för sporadiska icke-medlemmar som deltar. I verksamhetsberättelsen nämns endast om en avgift uppburits.

22.3 Årsmöte

Ordnades i Monikko i Klövskog. Till ordförande omvaldes Siv Jansson. De övriga i styrelsen är, Pia Ohralahti (kassör), Micaela Hagström-Koivusara (sekreterare och webb), Ira Polvinen (viceordförande) och Sari-Pilvikki Kähkönen (medlem). Till revisor valdes Nina Wagner-Nyman och till revisorssuppleant Tuulikki Wagner.

Medlemsavgiften fastställdes till 30€/familj/år.

15.5 Äppelgårdens vårfest

Föreningens årliga donation överräcktes av ordförande Siv Jansson. Fint program, musik inne och aktiviteter ute. Föräldraföreningen bjöd på glass, saft, kex och kaffe.

16.5 Grillkväll

Den redan traditionella grillkvällen ordnades igen vid stranden av Sääksi. Det blev en fin kväll med trevligt sällskap, god mat och dryck, bastu och simning för den som vågar. Ca 25 personer deltog.

13.6 Allsång på Tabor med Thomas Lundin

Evenemanget blev väldigt lyckat och vi sålde 150 biljetter. Vi hade också grillkorv och kaffe samt lotter till salu. Yle intervjuade ordförande och publik, finns ännu på Arenan. En stor satsning och enligt beräkningar gick utgifter och inkomster nästan jämt, - 271,94.

27.10 Vendladisco

Discot ordnades på Haikala ungdomsgård eftersom Syrjälä skola renoveras. Inbjudan gällde Vendlaskolans elever och maskerad-discot bjöd på både lekar och dans samt dricka och tilltugg. Vuxna övervakare. Givetvis hade vi det populära godislotteriet också. 43 barn deltog.

6.11 Svenska Dagen

På redan traditionellt vis bjöd vi på bio på svenska på Kino Juha i Nurmijärvi kyrkby. Filmen var Unga Astrid och hade haft premiär nyligen. Det är en drabbande skildring av Astrid Lindgrens dramatiska ungdomsår.
Föreningen bjöd på föreställningen som var öppen för alla, även de som inte är medlemmar. Salongen var nästan full denna gång, ca 140 personer deltog.

29.11 Teater för vuxna

Chess på Svenska teatern. Vi hade 20 biljetter förhandsbokade (2. balkong rad 3-4-5), medlemmar betalade endast 30€/biljett och föreningen bjöd på resten (35€). 23 personer deltog.

13.12 Julkyrka, Lucia och De vackraste julsångerna

En gemensam tillställning i Rajamäki kyrka med Nurmijärvi församling, Daghemmet Äppelgården och Vendlaskolan. Föreningen bjöd på julgröt och glögg utanför kyrkan på gården där vi ställt ett tälttak. Kyrkan var så gott som full. Tillställningen var öppen för alla och marknadsfördes både av församlingen och av föreningen.

14.12 Julpyssel

Vendlaskolan lånade utrymmen och 20 personer deltog i pysselkvällen. Det blev fina julgåvor.

 

Information

Föreningens Internet sidor på adressen www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi innehåller uppdaterad information om föreningen. Facebook sidan uppdateras också med aktuell information.

3 medlemsbrev postades till medlemmarna med aktuell information om kommande evenemang.

Vi annonserade om våra evenemang på ”tapahtumat” sidan på tidningen Nurmijärven Uutisets webbsida. Vidare gjorde vi reklam för evenemang i Nurmijärven viidakkorumpu Facebook gruppen och på kommunens evenemangskalender.

Donationer

Föreningen donerade 6 st. stipendier á 50 € till Vendlaskolan för elever som visat intresse för modersmålet. Daghemmet Äppelgården fick en donation på 200 € för anskaffning av svenskspråkigt material. Vi gav också 3 stipendier à 100 € till de finska gymnasierna i kommunen. Donationer totalt för 800 €.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska situation var stabil vid årets slut. Bokslutet visade ett underskott på EUR 668,71 för verksamhetsåret 2018. Understöd för verksamheten av Svenska Litteratursällskapet (2500€) och understöd för stipendier (800€) av Svenska Folkskolans vänner. Understöd för kulturevenemang (Svenska dagens bio) fick föreningen av Nurmijärvi kommun (500€) och Nurmijärven Sähkö (300€).

Revisor var Nina Wagner-Nyman och revisorssuppleant Tuulikki Wagner.

 

Nurmijärvi 19.3.2019

Styrelsen